Lydspor                                                              

  

Dato:

27. november 2012

Tid:

9.00-16.00

Sted:

SDU, Odense, Mødelokale Comenius

Tilmelding:

HER

senest d. 15. november 2012

Se HER for detaljeret information og tilmelding og HER for plakat.

ECTS:

1

Kursus-ansvarlig:

Lektor i børne- og ungdomskultur Herdis Toft samt

lektor i filosofi Cynthia M. Grund, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Odense

Lydspor

- forskning i æstetiske læreprocesser gennem lyd i krop, kultur og kunst

Kursusindhold:

Dette kursus fokuserer på lyd – lyd som bevægelse i tid og rum, som lydarkitektur og personaliserede soundscapes, som fremtrædelse i crossovers mellem analoge og digitale, multimodale krops-ligheder og som kommen til syne i kulturelle og kunstneriske kontekster gennem billeder, fysisk bevægelse og gestik, musik og noise.

Vi introducerer til filosofiske, æstetiske, kulturelle og kunstneriske samt læringsorienterede tilgange til forskellige former for lyd. Efter optag på kurset tilsendes deltagerne en litteraturliste og tekstsamling. Undervejs demonstrerer vi eksempler på lydarkitektur/soundscapes, lydkunst og lydkultur og diskuterer sammen med deltagerne mulige teoretiske, metodiske og analytiske forskningstilgange til lyd i deres respektive ph.d.-projekter.

Program:

09.00-09.30  Ankomst og velkomst ved Herdis Toft og Cynthia M. Grund

 

 

 

09.30-11.00 Cynthia M. Grund, lektor i filosofi, www.cynthiamgrund.dk: En filosofisk orienteret tilgang til æstetiske læreprocesser gennem lyd

Fokus- og diskussionsområder: Merleau-Ponty – Dewey – Godøy and Leman og Jensenius – og som eksempel: Musik gennem bevægelse: Westneys Unmasterclass/ Pointlight Motion Capture / Markerless Motion Capture

 

 

 

 

11.00-12.30   Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur,  www.sdu.dk/ansat/herdistoft: En kulturorienteret tilgang til æstetiske læreprocesser gennem lyd

Fokus- og diskussionsområder: Merleau-Ponty – Ihde - Les Back – Schafer – Sennett – Dewey – og som eksempel: RockBand til leg og spil / Musikkuber til undervisningsbrug/YouTube til formidling og inspiration

 

 

12.30-13.30 Frokost

 

 

 

13.30-14.30   Lars Lundehave Hansen, lydkunstner, http://monoeffect.com: En kunstnerisk orienteret tilgang til lyd Fokus- og diskussionsområder: Voegelin, S. (2010) Listening to Noise and Silence: Toward a Philosophy of Sound Art, New York and London: Continuum.

 

 

 

 

 

14.30-16.00   Perspektivering af dagens indlæg og diskussioner ved Cynthia M. Grund, Herdis Toft og   ph.d.-studerende Mikkel S. Boysen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department for the
Study of Culture

 

 

 

Research Director for 

The Performances of

Everyday Living

Coordinator for

The Aesthetics of

Music and Sound

and

Editor and Webmaster for

www.soundmusicresearch.org:

Cynthia M. Grund

cmgrund@sdu.dk

 

 

Updates

 

PLEASE NOTE: During the month of March 2015 and possibly extending into April/May 2015, heavy construction will be taking place on this website behind the scenes as it "migrates" to new editing software. Please be patient with us during this period if occasionally some pages take on a strange appearance, or if updating seems to be a bit erratic. All efforts will be made to maintain the integrity of the page with the schedule for the seminar series Topics in the Aesthetics of Music and Sound: Mostly Metal here, but it will nevertheless be a good idea also to keep an eye on our Facebook group here and the regularly occurring announcements of events on it during this period. Thank you for your patience!

     During March-May 2015 we will also continue to develop our new

channel, which we encourage you to visit here.

 

Archive

for ""Updates" and "News":

Click HERE.

 

 


 

The Aesthetics of Music and Sound - www.soundmusicresearch.org              

Cross-Disciplinary Interplay between the Humanities, Technology and Musical Practice 

Site for the SDU-IKV Research Program: The Performances of Everyday Living   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y